CARACTERÍSTICAS: 3 chanzos, o primeiro soterrado. Una base que é un pensó dunha antiga prensa para espremer uvas. Este serve de apoio ao varal longo, cilíndrico e liso, algo descendente no seu percorrido e no que amosa na parte alta un colar cadrado e por riba del aínda un anaco de vara de sección cadrada, rematada nun capitel sinxelo de catro lados rectos no se finca una cruz cuadrangular, lisa e sen figuras, de tamaño diminuto.