No Concello de Punxín o número de cruces, cruceiros e petos de ánimas é bastante limitado, existen un total de 10. Cada unha das 6 parroquias conta co seu cruceiro. En xeral non parece que teñan unha antigüidade moi elevada, case a metade dos catalogados son moi modernos, construídos xa no século XX. 

Con todo, son un referentes territorial do municipio e en torno a eles se organizan as diferentes procesión realizadas nas parroquias do Concello.

Cruceiro da Igrexa de Barbantes

Situado nun parque recreativo situado ao outro lado da estrada que pasa a carón da igrexa parroquial.

 

Cruz de Ferro de Barbantes

Situado no lugar coñecido como a Costa, nas abas do monte da Xesteira. Dista uns 200 m da igrexa e ata ela achéganse as procesións.

 

Cruceiro da Igrexa de Freás

Érguese xustamente diante da igrexa parroquial, á beira da estrada, no exterior do adro.

Cruceiro da Igrexa de Ourantes

Atópase no lugar de Ourantes, ó carón da igrexa parroquial, no torreiro da festa, ocupando una posición de encrucillada coa estrada que vai cara ó Vilar. 

Cruceiro do Pazo de Punxín

Atópase na finca do Pazo de Punxín.

Cruceiro da Casa da Saudade

Atópase na finca pertencente á coñecida como Casa da Saudade

Cruceiro do Parque de San Trocado

Situado no Parque de San Trocado.

 

Peto de Ánimas de Ourantes

Atópase no lugar de Ourantes, encaixado na parede entre 2 portalóns, nunha posición de encrucillada á beira dun antigo camiño.

 

 

Cruceiro da Igrexa de Punxín

Atópase xustamente diante da fachada principal da Igrexa parroquial , ao carón da fonte do Santo Wintila

Cruceiro da Igrexa de Vilela

Atópase no torreiro da Igrexa parroquial, orientado cara a fachada principa da mesma.

Cruceiro da Igrexa de Vilamoure

Érguese a uns cen metros da Igrexa parroquial de Santo Estevo e no camiño, hoxe estrada que conduce a Lamas.

Fontes

-“Cruces, cruceiros e petos do Concello de Punxín”. FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, ESTANISLAO

-«Los petos de ánimas de Ourense».  MENOR CURRÁS, MANUEL (1983)

Cruces e cruceiros de ánimas de Galicia” e “Esmoreiros e petos de ánimas da provincia de Ourense”. FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, ESTANISLAO (1997)

WEB:  Cruceiros de Galicia