Situado no lugar coñecido como a Costa, nas abas do monte da Xesteira. Dista uns 200 m da igrexa e ata ela achéganse as procesións