Emprazamento

Atópase no torreiro da Igrexa da igrexa parroquial de  Vilela,  orientado cara a fachada principal da mesma.

Non se coñece o seu ano de construcción ao carecer de epígrafes.

 

Descripción

O curceiro presenta 3 chanzos de bo tamaño que serven de alierce ao conxunto. Sobre estes chanzos se apóiase unha base prismática coas arestas superiores rebaixadas, na que se finca un varal longo, de sección octogonal e descendente,

O Capitel está decorado  con espirais grandes e grosas nas esquinas, cada una coa súa folla inferior. 

A Cruz, de sección romboidal, lisa e sen figuras, cos extremos rematados nun botón. 

Posúe mesa pousadoira apoiada na base por detrás, mentas que por diane presenta piastras de sistentación.