Emprazamento

O Cruceiro da Igrexa de Santo Estevo érguese a uns cen metros da Igrexa parroquial,  no camiño, hoxe estrada, que conduce á localidade de  Lamas. Do seu ano de construcción non sabemos nada ao carecer de epígrafes. Hoxe en día, serve de límite ás procesións parroquiais. 

 

Descripción

 

Este cruceiro ten 3 chanzos de sustentación e una base cubica cos ángulos superiores rematados e levente curvados. As catro caras da base están decoradas mediante dous círculos concéntricos, moi similares a outros cruceiros localizados en Maside (Igrexa de Garabás, o Torreiro do Laogo e o do Cemiterio de Maside), polo que seguramente sexan feitos polas mesmas mans.Preseneta una mesa pousadeira por diante. Nesta mesa pousadeira,  antiguamente se depositaba o féretro mentras o cura rezaba un reponso polo finado.

 

 

O varal é liso, descendente e cuadrangular coas arestas rebaixadas na súa primeira metade, ara volverse despóis cilíndrico.  O capitel está decorado con catro espirais nas esquinas.

Finalmete a Cruz presenta figuras en ambas caras. No anverso vése unha imaxe de Cristo, que mira ó fronte e case cara arriba, dando a sensación de que se atopa vivo. Amosa as mans semipechadas, o nó do pano á súa esquerda e o pé dereito sobre o esquerdo. No reverso, Virxe de pé, cuberta por un manto e coas mans cruzadas sobre a cintura.