Emprazamento

Situado sobre un outeiro con boa visibilidade sobre o reagato do Faro.

Ortofoto coa localización do Castro de Freás
Fotografía aérea de 1957 coa localización do Castro de Freás

Descripción

Trátase dun outeiro con boa situación topográfica. Aínda que na actualidade atópase moi desfigurado pola construcción dun campo de deportes e un depósito de auga, na fotografía aéra dos anos 50 parecen evidenciarse estruturas propias dun recinto defensivo tipo castro. Aínda que catalogado como tal, non se atoparon durante os traballos de propección derivados da elaboración do PXOUM máis evidencias materias que nos permitan definilo con maior exactitude.

Cancha de deportes construida no espazo que se atoparía o Castro de Ourantes.