Emprazamento

O castro de Vilamoure atópase pegado á estrada que vai de Vilamoure a O Chao, a metade de camiño entre os dous lugares, á dereita da mesma.

Fotografía aérea da localización do Castro de Vilamoure
Mapa de sombras.

Descripción

O Castro está formado por un único recinto de planta ovalada rodeado dun terraplén que chega a alcanzar 10 m de altura nas caras Norte, Oeste e Sur. No lado Leste, menos defendido, pódese apreciar a existenza dun foxo. 

A estrada cortou parte dunha terraza que debeu formar parte do xacemento, nos perfiles hai abundante cerámica castrexa. 

Croquis Castro de Vilamoure: Fonte: Inventario Arqueolóxico da Dirección de Patrimonio Cultural. Xunta de Galicia. Amado Roldán. N (2002)