Emprazamento

Situado no extremo Sur dunha zona chaira, moi próximo ó escarpe que descende hacia o regato do Faro.

Ortofoto localización Castro do Outeiriño.
Mapa de sombras.

Descripción

Trátase dun castro cun pequeo nrecinto superior, ou croa, que ten unha  forma ovalada. A este recinto  adósanse unha serie de terrazas. Unha delas,  pequena e orientada cara o Norte con terraplén, e otras máis amplas ó Leste e o Sur. Polo súa cara Sur parece intuirse un foxo. No sector Oeste aparecen uns restos de unha posible muralla defensiva apoiados na rocha.  

Tamén se aprecian gravados en e cazoletas nalgúns dos bloques graníticos espallados polo recinto, que xunto coa cerámica (de época castrexa) atopada en superficie durante as prospección realizadas para a súa catalogación, nos permiten definir o espazo como un recinto fortificado habitado durante a Idade de Ferro.  

 

Croquis Castro Outeiriño. Fonte: Ficha Inventario Xacementos Arqueolóxicos. Nieves Amado Rolán (2002)